De nieuwe manier van videosurveillance


www.slimtoezicht.nl

Slim Toezicht

Slim Toezicht is een compact videotoezichtsysteem dat een nieuwe manier van cameratoezicht mogelijk maakt. Een belangrijk element is de gepatenteerde plattegrondweergave, waarop niet alleen de cameraposities en –richtingen, maar ook de live videobeelden getoond worden. Hierdoor is het voor de centralist direct duidelijk welke beelden bij welke plek horen. Werken met de kaart gaat op een intuïtieve manier met behulp van een muis, pen of door middel van touch. Door deze manier van werken is weinig tot geen gebiedskennis vereist.

Voor een gedetailleerde weergave van de camerabeelden is een tweetal monitoren met hoge resolutie beschikbaar. Omdat de interface wordt aangepast aan de specifieke taak van de centralist, wordt de beeldruimte optimaal benut en is het mogelijk om de taken op een compacte werkplek uit te voeren.

De software bevat vele slimme functies die cameratoezicht vele malen intuïtiever en efficiënter maken. Voorbeelden hiervan zijn: het richten van meerdere camera’s tegelijk, een meedraaiende kaart, ondersteunende panorama’s voor eenvoudige navigatie in het donker en zelfs het automatisch richten van naburige camera’s op een gevolgd persoon of voertuig.

Automatisch richten

Een innovatieve techniek in Slim Toezicht is de optie “Automatisch Richten”. Volg een persoon of voertuig met de actieve camera en naburige camera’s worden automatisch ook op dit doel gericht. Hierdoor is het voor een enkele centralist eenvoudig om het doel met meerdere camera’s tegelijk te blijven volgen.

Slim richten

Doordat de positie en het bereik van alle camera’s bekend zijn, is het mogelijk om meerdere camera’s tegelijk op één punt te richten. Dit is zeer efficiënt bij een binnenkomende melding op een bekende locatie.

Panoramanavigatie

‘s Nachts kan het besturen van een camera lastig zijn omdat er in het donker weinig herkenningspunten zijn. Om dit op te lossen, kan een panorama (die overdag is opgenomen) boven het camerabeeld worden getoond. Een indicator geeft aan hoe de camera gericht staat. Er kan op de panorama worden geklikt om de camera in de gewenste kijkrichting te zetten.

Draaibare kaart

De kaart kan optioneel meedraaien met de actieve camera. De kaart is dan altijd zo gedraaid dat de actieve camera naar boven wijst. Dit is vooral handig in de Volg-modus, waarbij links/rechts-verwarring kan optreden.

Kaartweergave

De kaartweergave bevat een plattegrond waarop de positie, de richting en het live-beeld van iedere camera getoond worden. Ook kunnen andere nuttige plaatsen worden weergegeven. De camera’s kunnen direct bestuurd worden door ze naar links/rechts te bewegen of door ze te richten op een punt op de kaart.

Taakgerichte interface

Een centralist heeft vaak verschillende taken die continu worden afgewisseld. Denk hierbij aan Observeren, Surveilleren en Volgen. In Slim Toezicht wordt elk van deze taken optimaal ondersteund met een eigen interface.

Slim Toezicht is een compact videotoezichtsysteem dat een nieuwe manier van cameratoezicht mogelijk maakt. De intuïtieve manier van bedienen en de slimme eigenschappen ondersteunen de centralist en verhogen de efficiëntie. Slim Toezicht biedt een uniforme bedieningslaag voor verschillende videomanagementsystemen, zelfs wanneer deze tegelijk gebruikt worden.

Aansluiten op VMS’en

Op dit moment kan Slim Toezicht direct worden gebruikt met een lijst van veelgebruikte videomanagementsystemen. Plugins voor andere VMS’en kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Informeer bij uw dealer naar de mogelijkheden.

Alarmmeldingen

Slim Toezicht kan worden geïntegreerd met bestaande alarmsystemen. Zo kunnen alarmen van verschillende bronnen op één en dezelfde manier worden weergegeven en kunnen direct de betreffende videobeelden rond de melding worden getoond.

Incidentregistratie

Slim Toezicht kan gekoppeld worden aan externe incidentregistratiesystemen. Er bestaat reeds een koppeling naar een apart verkrijgbaar eigen systeem.

S&T Vision
Olof Palmestraat 14
2616LR Delft
015-2152993

info@slimtoezicht.nl
www.slimtoezicht.nl